Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak in voorlopige voorzieningszaak TNT Post tegen OPTA

29-07-2009

Op grond van de nieuwe Postwet 2009 moet OPTA op 1 oktober 2009 de tarieven vaststellen voor de afzonderlijke postvervoerdiensten binnen de universele postdienst. Koninklijke TNT Post B.V. (hierna: TNT Post) had daarvoor uiterlijk 27 mei een overzicht van de daadwerkelijke kosten van de afzonderlijke postvervoerdiensten aan OPTA moeten voorleggen. Omdat zij daar volgens OPTA niet aan heeft voldaan, heeft OPTA aan TNT Post op 24 juni 2009 een last onder dwangsom opgelegd.

Uitspraak voorzieningenrechter

Tegen die last onder dwangsom heeft TNT Post een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank Rotterdam. De voorzieningenrechter heeft op 23 juli 2009 uitspraak  gedaan. De rechter stelt daarbij vast dat OPTA terecht van mening is dat TNT Post niet aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan en daarvoor een last onder dwangsom mocht opleggen. Wel vond hij de hoogte van de dwangsom en de termijn waarin TNT Post de informatie moest opleveren van OPTA onredelijk. Daarom oordeelde de rechter dat TNT Post uiterlijk 15 augustus 2009 aan de last van OPTA moet voldoen anders verbeurt het postbedrijf een dwangsom van 250.000 euro voor elke week dat zij dat niet doet, met een maximum van 1 miljoen euro. Verder heeft de voorzieningenrechter twee manieren geformuleerd waarop TNT Post aan de last kan voldoen.

Verzoek om andere voorziening afgewezen

TNT Post had ook om een voorziening gevraagd tegen de Postregeling 2009 en haar aanwijzing op grond van de Postwet 2009 als verlener van de Universele Postdienst. Die beide verzoeken zijn door de Rechtbank afgewezen