Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Dossier bij het ontwerp marktanalysebesluit Ontbundelde toegang tot de aansluitlijn (inclusief gedeelde toegang) ten behoeve van de levering van breedband en spraakdiensten – markt 11 1 juli 2005

Afwegingskader proportionaliteit van verplichtingen van 22 december 2004
• Heliview - ligt ter inzage
• Rapport Breedbandinternet: de overstapmarkt in beeld - ligt ter inzage
. Goedkeuringsbesluit wholesale tariefregulering periode 2004-2005.
Het handhavingsbesluit van het college van 20 september 2002
Besluit inzake EnerTel N.V. en Koninklijke PTT Nederland N.V. van 17 december 1997
Voorlopig besluit inzake geschil Cistron – KPN van 30 oktober 2000
Besluit inzake geschil BaByXL – KPN van 15 augustus 2001
Besluit inzake geschil BaByXL - KPN met betrekking tot periodieke elektriciteitstarieven van 14 mei 2002
Besluit inzake geschil BaByXL – KPN met betrekking tot de periodieke tarieven voor collocatieruimten van 15 oktober 2002
Beslissing op bezwaar met betrekking tot de periodieke tarieven voor collocatieruimten van 24 maart 2003
Boetebesluit van 19 december 2003
Beslissing op de bezwaren van KPN van 29 april 2004
Besluit van het college op basis van de Verordening en artikel 6.10 van de Telecommunicatiewet, inzake lijntesten van 13 december 2002
Besluit inzake rapport informatievoorziening RA ULL van 11 maart 2003
Beslissing op bezwaren van KPN tegen dit besluit, 12 november 2003
Besluit inzake geschil Versatel – KPN Telecom, 14 februari 2003
Besluit inzake geschil Inovare KPN van 15 oktober 2001
Beoordeling van het referentieaanbod voor de ontbundelde toegang tot het aansluitnet en bijbehorende faciliteiten van 29 juni 2001

Besluit inzake geschil BaByXL – KPN van 12 november 2001
Standpunten van het college van OPTA inzake het spectraalmanagement voor breedbandverbindingen in het aansluitnet

Oordeel inzake het door KPN Telecom B.V. voor breedbandig gebruik van ontbundelde aansluitlijnen (MDF-access) gehanteerde breedbandtoeslag van 19 april 2002 evenals besluit tot oplegging van een last onder dwangsom inzake het in rekening brengen van een toeslag voor spectraalmanagement van 19 december 2002


Mededeling consultatie ontwerpbesluiten Breedband, Huurlijnen en Vaste Telefonie - 20-07-2005
ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the new regulatory framework, d.d. 01-04-2004
Costs and benefits of market regulators - Part 1: Conceptual Framework