Kruimelpad

Besluit

TenneT - Rabobank Nederland (concentratiebesluit)

11-09-2003

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.