Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit in het geschil tussen KPN e.a. en Amstelveen inzake de kostenverdeling bij verplaatsing van kabels

Zes aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en de gemeente zijn verdeeld over de vraag wie de kosten dient te dragen van de verplaatsing van kabels. Het college oordeelt dat de gemeente de kosten draagt die de aanbieders hebben gemaakt als gevolg van de verplaatsing van hun kabels, minus de kosten die de aanbieders zouden hebben gemaakt wanneer zij (alternatieve) maatregelen hadden getroffen als gevolg van de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden op het oude kabeltracé.

 

Documenten

Besluit in het geschil tussen KPN e.a. en Amstelveen inzake de kostenverdeling bij verplaatsing van kabels (PDF - 70.63 KB)