Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatiedocument herziene versie beoordelingskader 2010 artikel 7.2 Tw: beëindigingsrecht bij wijziging overeenkomst

 

OPTA heeft in juli 2007 een beoordelingskader gepubliceerd waarin zij aangeeft hoe zij cases die te maken hebben met beëindigingsrecht zal beoordelen. Sinds 2007 heeft OPTA verscheidene zaken onderzocht op het gebied van beëindigingsrecht. In een aantal gevallen heeft OPTA daadwerkelijk actie ondernomen. Dit heeft OPTA aanleiding gegeven om het beoordelingskader te herzien. De voorgenomen herziene versie van het beoordelingskader vindt u in bijgaand document. Geïnteresseerden worden met bijgaande brief uitgenodigd om voor 1 juli 2009 hun reactie te geven op de voorgenomen herziening.

Artikel 7.2 Telecommunicatiewet bestaat sinds 2004. Voor aanbieders geldt een verplichting om hun abonnees vooraf te informeren over wijzigingen in de overeenkomst. Bovendien dienen zij abonnees actief het beëindigingsrecht aan te bieden indien de wijziging niet in het voordeel is van de abonnee.

 

 

 

Documenten

Consultatiedocument herziene versie beoordelingskader 2010 artikel 7.2 Tw: beëindigingsrecht bij wijziging overeenkomst (PDF - 44.66 KB)
 

Bijlagen

Brief over de consulatie (PDF - 16.5 KB)