Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak van het CBb in de zaak KPN

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 6 mei 2009 uitspraak gedaan op het verzoek van KPN tot schorsing van gedragsregel 5. Het verzoek van KPN is afgewezen.

Wat ging vooraf?
In de marktanalysebesluiten (1) ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk, (2) wholesale breedbandtoegang, (3) huurlijnen en (4) vaste telefonie van 19 december 2008 is als onderdeel van de wholesale non-discriminatieverplichting aan KPN gedragsregel 5 opgelegd. Deze gedragsregel houdt - versimpeld -in dat KPN haar retaildiensten die gebruik maken van een gereguleerde wholesaledienst niet lager mag prijzen dan het tarief van die gereguleerde wholesaledienst zelf. KPN verzocht om schorsing van deze regel tot na uitspraak in de hoofdzaak, omdat KPN de regel niet passend, niet duidelijk en op korte termijn onuitvoerbaar vindt.

Wat houdt de uitspraak in?
Het CBb is van oordeel dat het verzoek van KPN spoedeisend is, omdat uitvoering van de gedragsregel van KPN een forse investering vereist.

Het CBb overweegt vervolgens dat de belangen van KPN niet groter zijn dan het belang van uitvoering van de gedragsregel voor de concurrentie. KPN heeft een machtspositie, zodat aan uitvoering van de regel een zwaar gewicht toegekend dient te worden. OPTA heeft daarnaast ontwerp-beleidsregels opgesteld om de gedragsregel te verduidelijken. Het risico op civielrechtelijke aansprakelijkheid is op korte termijn beperkt, omdat OPTA daartoe eerst handhavingsbesluiten dient te nemen.

Ten slotte overweegt het CBb dat vooralsnog niet kan worden geconcludeerd dat de gedragsregel in de hoofdzaak zal worden vernietigd, zodat dit ook geen reden is om een voorlopige voorziening te treffen.

Vervolg
KPN dient uiterlijk twee weken na de uitspraak van 6 mei jl. inzicht te geven in de diensten die mogelijk niet aan gedragsregel 5 voldoen. OPTA publiceert daarnaast in mei 2009 de definitieve beleidsregels.