Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA deelt waarschuwing uit voor overtreding telemarketingregels

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft op 26 maart 2009 een waarschuwing uitgedeeld aan een bedrijf voor het overtreden van regelgeving voor telemarketing. Het bedrijf bood consumenten niet de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van telemarketing telefoontjes.

Recht van verzet bij telemarketing

Bedrijven zijn onder meer verplicht bij ieder telemarketinggesprek de consument actief en kosteloos de mogelijkheid te bieden om bezwaar te maken tegen de ontvangst van telemarketingtelefoontjes, dit wordt ook wel het ‘recht van verzet’ genoemd. Iedereen die gebruikmaakt van telemarketing dient dit recht van verzet van de consument te verwerken en te respecteren. Altijd. Ongeacht de manier waarop hij de contactgegevens van de consument heeft verkregen. Zelfs als een consument, bijvoorbeeld door het invullen van een enquête of bij het kopen van een product, toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens, zal een bedrijf het recht van verzet moeten aanbieden en een eventueel bezwaar van de consument moeten respecteren. Na een afwijzing van een consument, mag een bedrijf deze consument niet meer bellen tot het moment waarop een consument uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aangeeft geen bezwaar (meer) te hebben om te worden gebeld door de betreffende partij. Wanneer een consument toestemming verleent voor het gebruik van zijn (contact)gegevens door het accepteren van de algemene voorwaarden van een enquête, is dat geen uitdrukkelijke toestemming.

Meldingen bij ConsuWijzer

OPTA heeft tot nu toe diverse bedrijven gecontroleerd die aan telemarketing doen, vooral naar aanleiding van signalen die binnenkwamen via ConsuWijzer. Op dit gezamenlijke informatieloket van OPTA, NMa en de Consumentenautoriteit staat een speciaal online formulier waarmee consumenten klachten over telemarketing kunnen indienen. Bedrijven die in overtreding zijn, kunnen een schriftelijke waarschuwing van OPTA ontvangen voordat andere handhavingsmiddelen worden ingezet. OPTA houdt continu toezicht op de naleving van de telemarketingregelgeving. Als opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, kan OPTA maatregelen nemen zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een boete.

Wie moeten zich aan de regels houden?

De verplichting geldt zowel voor opdrachtgevers (bedrijven die telefonisch goederen of diensten aanbieden of verkopen) als voor opdrachtnemers (callcenters of contactcenters).

 

Documenten

OPTA deelt waarschuwing uit voor overtreding telemarketingregels (PDF - 24.19 KB)