Kruimelpad

Schaarsterapportage nummers 2008

OPTA is belast met de uitgifte van (telefoon)nummers en het beheer van de nummerruimte op basis van door de minister van Economische Zaken vastgestelde nummerplannen. OPTA rapporteert periodiek over het verloop van de nummeruitgifte.

De schaarste rapportage geeft de stand van de uitgifte van nummers per 2008. Daarnaast is - waar mogelijk - ook een vergelijking gemaakt met 2007 en wordt een verklaring gegeven voor het verloop van de nummeruitgifte. Ook wordt ingegaan op de verwachte ontwikkelingen.