Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit marktanalyse omroep (UPC)

Dit is het marktanalysebesluit voor de wholesalemarkt voor doorgifte van rtv-signalen via en het op wholesaleniveau leveren van de aansluiting op het omroeptransmissieplatform van UPC in het verzorgingsgebied van UPC. OPTA heeft de reacties van de Europese Commissie en marktpartijen op dit besluit verwerkt. De reacties van marktpartijen zijn terug te vinden in de Nota van Bevindingen aan het eind van dit document. Het besluit ziet toe op de reguleringsperiode die loopt van 17 maart 2009 tot en met 16 maart 2012.

Status

Het besluit is in werking getreden op 17 maart 2009.

Het besluit is vernietigd door de uitspraak van het CBb van 18 augustus 2010.

Europese notificatie

- Ontwerp marktanalysebesluit omroep (UPC) 9 januari 2009 (notificatie)
- Europese Commissie geeft groen licht aan OPTA om kabelmarkt te openen

Nationale consultatie

- Zienswijze van marktpartijen op de ontwerp marktanalysebesluiten omroep

- Ontwerp marktanalysebesluit omroep (UPC) 19 augustus 2008 (consultatie)

- Voorontwerp marktanalysebesluit omroep (UPC) 6 augustus 2008

 

Overige documenten

- OPTA wil keuze op de kabel voor de consument

- OPTA: Minder regels telefoniemarkt, kabelmarkt open

Het besluit kunt u hieronder downloaden

 

Documenten

Besluit marktanalyse omroep (UPC) (PDF - 2.55 MB)