Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets ontwerp Postregeling (2008)

25-11-2008

De Postwet wordt gewijzigd waarmee de postmarkt volledig geliberaliseerd wordt. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken een ontwerp Postregeling opgesteld In deze ontwerp Postregeling staan onder meer regels over de regulering van tarieven en de kwaliteit van de universele postdienst. Over deze regeling heeft het ministerie bij brief van 14 november 2008 (in de brief staat per abuis 14 november 2007) aan OPTA gevraagd een advies uit te brengen in de vorm van een zogenoemde uitvoeringstoets. Dit document betreft de de uitvoeringstoets die OPTA op hoofdlijnen heeft uitgebracht op de eind 2008 aan haar voorgelegde versie van de Postregeling. Samen met de bijbehorende bijlage, waarin OPTA haar bevindingen meer heeft uitgewerkt, vormt dit document de integrale door OPTA uitgebrachte uitvoeringstoets.