Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Afspraken tussen vaste telefoonaanbieders voor het overnemen van elkaars klanten (WLR-proces)

Sinds begin 2007 is het dankzij het besluit 'De wholesalemarkten voor toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk' van OPTA mogelijk voor andere telefoonaanbieders naast gesprekskosten ook telefoonabonnementen te bieden over het vaste netwerk van KPN. Hierbij is het van belang dat het proces van overzetten van elkaars klanten soepel verloopt. In dat kader hebben aanbieders OPTA gevraagd als onafhankelijke partij maatregelen ter verbetering van dit proces voor te stellen. Op basis van input van de aanbieders, in de vorm van gesprekken, callscripts en procedure beschrijvingen, heeft OPTA een voorstel gemaakt.

Dit heeft op 25 juni 2007 geresulteerd in een definitief voorstel van OPTA. Aanbieders hebben vervolgens uiterlijk 5 juli 2007 allen ingestemd met deze set van afspraken tussen aanbieders, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het nakomen van deze afspraken. Belangrijk doel is processen tussen aanbieders beter op elkaar af te stemmen en verwarring bij de consument over overzetten te voorkomen.

Deze set van maatregelen is een civielrechtelijke afspraak tussen aanbieders. Aanbieders zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de maatregelen. Omdat deze maatregelen geen besluit van OPTA is, kan OPTA de nakoming van deze maatregelen niet afdwingen.

OPTA publiceert deze documenten naar aanleiding van een uitzending van Vara Kassa op 14 februari 2008, waarin aandacht aan de afspraken tussen marktpartijen wordt besteed.

(De afkorting EG in de presentatie staat voor eindgebruiker, WLR voor wholesale line rental.)

 

Documenten

Afspraken tussen vaste telefoonaanbieders voor het overnemen van elkaars klanten (WLR-proces) (PDF - 11.52 KB)
 

Bijlagen

Definitief voorstel OPTA WLR-proces (PDF - 47.81 KB)