Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerkingsprotocol Commissariaat voor de Media - OPTA

Afspraken tussen het Commissariaat voor de Media en het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Telecommunicatiewet, de Mediawet en de bij of krachtens deze wetten vastgestelde regelgeving.

Lees dit protocol op Overheid.nl