Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beleidsregels informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid

Internetveiligheid is een onderwerp waarover consumenten goed voorgelicht moeten worden, zodat zij hun gedrag daaraan kunnen aanpassen. De wetgever heeft in dat kader een verplichting opgelegd aan aanbieders van onder andere internetdiensten om hun abonnees voor te lichten over veiligheidsrisico’s (artikel 11.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet). OPTA maakt in dit document bekend hoe zij haar toezicht vorm gaat geven en welke criteria zij gaat gebruiken om te beoordelen of een aanbieder aan de bovengenoemde verplichting voldoet.

De beleidsregels zijn in concept eind september 2008 onder betrokken marktpartijen geconsulteerd. OPTA heeft de opmerkingen van diverse partijen in de defintieve beleidsregels meegenomen.

 

Documenten

Beleidsregels informatieplicht voor aanbieders over internetveiligheid (PDF - 63.44 KB)