Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA's Focus op 2009: Minder overlast via internet en telefoon, meer concurrentie op de kabel en de zakelijke markt

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, publiceert vandaag haar Focus op 2009. Hierin beschrijft de toezichthouder de acht aandachtsgebieden waar zij in 2009 aan gaat werken. Daarmee zorgt OPTA voor concurrentie en vertrouwen in de communicatie-sector in het belang van de consument. OPTA streeft naar het voorkomen van overtredingen door marktpartijen, bijvoorbeeld via voorlichting of sturen op compliance programma’s. Verder let OPTA nauwgezet of marktpartijen zich aan hun verplichtingen houden en bestraft overtredingen. Overtredingen waar de consument uiteindelijk voor betaalt in de vorm van (te) hoge prijzen en onvoldoende keuze. Bovendien zorgt OPTA in 2009 voor meer concurrentie op de markt voor zakelijke telefonie- en datadiensten. Bij het reguleren van glasvezelnetwerken ziet OPTA erop toe dat zowel innovatie als concurrentie bevorderd worden. Daarnaast stelt OPTA de tv-kabels van UPC en Ziggo open. Daardoor consumenten straks kunnen kiezen tussen meer kabelpakketten en een groter triple play aanbod. Tot slot beschermt OPTA de consument, onder meer door voorlichting te geven via ConsuWijzer en op te treden naar aanleiding van klachten die consumenten indienen bij dit informatieloket. In 2009 werkt OPTA met name aan ongewenste telemarketing, misbruik via betaalnummers en internetveiligheid. Nieuw hierbij is het beschermen van bedrijven tegen spam.

Chris Fonteijn, voorzitter van OPTA, over 2009: “Het komend jaar ligt onze focus aan de ene kant op het bestrijden van overlast via internet en de telefoon. Aan de andere kant moet de zakelijke gebruiker in 2009 meer gaan profiteren van concurrentie. OPTA schept de voorwaarden voor efficiënte investeringen in glasvezelnetwerken en toegang tot de kabelnetwerken van UPC en Ziggo. Het is nu aan marktpartijen deze voorwaarden te benutten.”

OPTA’s aandachtsgebieden voor 2009:
1. Voorkomen van overtredingen – OPTA komt met een eerste rapportage van de bevindingen over opzet en werking van KPN’s compliance programma. 2. Stimuleren investeringen in glasvezelnetwerken – OPTA stelt de tarieven en voorwaarden definitief vast voor toegang tot glasvezelnetwerken van KPN-Reggefiber en houdt nauwgezet in de gaten of deze effectief zijn.
3. Meer concurrentie op de zakelijke markt - OPTA stelt (strengere) voorwaarden en tarieven vast waartegen concurrenten gebruik kunnen maken van KPN’s netwerk, en let nauwgezet op of KPN zich aan deze aangescherpte verplichtingen houdt.
4. Meer keuze via de tv-kabel - OPTA formuleert het aanbod waartegen toetreders toegang krijgen tot de kabels van UPC en Ziggo. Hierbij worden afspraken rond overstap, levertermijnen, opzegvoorwaarden en tarieven vastgelegd.
5. Redelijke tarieven voor bellen in Europa - OPTA controleert of mobiele aanbieders hun tarieven voor bellen in Europa op 30 augustus 2009 verder verlagen. Daarnaast houdt OPTA in de gaten of de consument een sms'je met de relevante tarieven ontvangt, zodra hij de grens overgaat.
6. Verminderen van irritatie door ongewenste telemarketing telefoontjes – Via het wettelijk bel-me-niet register kan OPTA vanaf 1 juli 2009 controleren of consumenten die zich afgemeld hebben voor telemarketing daadwerkelijk niet meer gebeld worden.
7. Bestrijden misbruik van betaalde informatienummers – OPTA checkt of bedrijven voldoende transparant maken wat het bellen naar betaalde informatienummers kost. Dit is transparant via een melding over het maximumtarief per gesprek (voor 0900 nummers duurder dan 15 cent per minuut) en een eventuele melding over de kosten voor het bellen via een mobiele telefoon. Bij vermoeden van misbruik trekt OPTA informatienummers in.
8. Zorgen voor internetveiligheid - OPTA handhaaft de plicht van internet service providers om voorlichting te geven over de veiligheid en beveiliging van de door hun aangeboden diensten en netwerken. Daarnaast bestrijdt OPTA spam verstuurd aan consumenten én bedrijven

 

Zie ook