Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief aan het College Beroep Bedrijfsleven inzake mobile terminating access (MTA)

Brief van het college van OPTA inzake de MTA-beroepsprocedure.
Het College Beroep Bedrijfsleven (CBb) heeft de bestuurlijke lus toegepast en OPTA de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen. Middels deze brief geeft het college aan dat, vanwege recente ontwikkelingen, de voorgestelde datum van 10 december 2008 voor het indienen van de zienswijze niet kan worden gehaald.

 

Documenten

Brief aan het College Beroep Bedrijfsleven inzake mobile terminating access (MTA) (PDF - 53.98 KB)