Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie beleidsregels informatieplicht ISP's over veiligheid en beveiliging

22-09-2008

Bij internetveiligheid is het belangrijk dat overheid, bedrijven en consumenten samen hun verantwoordelijkheid nemen. Het college heeft aan het begin van 2008 drie speerpunten benoemd: ten eerste de plicht voor ISP’s om hun abonnees te informeren over veiligheidsrisico’s (informatieplicht), ten tweede het ontwikkelen van een keurmerk door ISP’s voor hun eigen branche en ten derde de aanpak van het probleem van zombiecomputers. Het consultatiedocument gaat over het eerste punt: de informatieplicht.
Als consumenten op de hoogte zijn van veiligheidsrisico's, dan kunnen zij hun gedrag op internet hierop aanpassen. OPTA consulteert in dit document haar voornemen om via beleidsregels vast te leggen welke criteria zij gaat hanteren bij haar toezicht op de informatieplicht en hoe zij ervoor wil zorgen dat ISP's zich hieraan houden. ISP’s en andere betrokken partijen worden uitgenodigd om binnen vier weken te reageren, zodat OPTA deze input kan meenemen in de definitieve beleidsregels over de informatieplicht.