Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete Thuiswerkcentrale voor overtreding spamverbod

Het college van OPTA heeft 24 april 2008 aan twee Nederlandse personen en twee bedrijven, Abodata VOF en H.P.T. Development BV, vier geldboetes opgelegd van in totaal € 510.000 wegens overtredingen van artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (spamverbod).

Tegen dit boetebesluit heeft één partij, een privépersoon en de bedrijven, Abodata VOF en H.P.T. Development BV waar hij tevens eigenaar van is, op 6 juni 2008 bezwaar gemaakt bij OPTA. Deze partij, die in totaal boetes van € 240.000 opgelegd heeft gekregen, betwist de verzender van de spamberichten te zijn en maakt bezwaar tegen de boetehoogte. Daarnaast wil hij dat de identiteit van de privépersonen die via www.spamklacht.nl geklaagd hebben over de spam wordt prijsgegeven.

Gegeven zijn activiteiten en het samenwerkingsverband met de feitelijke verzender van de spam is voor OPTA voldoende om deze persoon tot overtreder aan te merken. Gezien de duur van de overtreding en het doel van de spamberichten: het genereren van inkomsten via misleiding, acht OPTA de boetehoogte proportioneel.

OPTA maakt de identiteit van de privépersonen niet openbaar, omdat OPTA van mening is dat klagers recht hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. OPTA verzet zich dan ook tegen het bekend maken van hun persoonsgegevens en het ondervragen door de verdachte of zijn advocaat. Het college vreest dat als persoonsgegevens van klagers aan derden bekend moeten worden gemaakt minder klachten via deze site worden ingediend. Bovendien gaat het slechts om de vraag of de klagers wel als natuurlijke persoon eigenaar zijn van het e-mail adres, waarop ze de spam ontvingen. Of dat het geval is kan OPTA op andere, voor de klager minder belastende wijze, vaststellen.

Het college van OPTA verklaart het bezwaar dan ook ongegrond. De partij kan nog, binnen zes weken na het nemen van dit besluit, in beroep gaan bij de Rechtbank Rotterdam.

 

Documenten

Besluit op bezwaar boete Thuiswerkcentrale voor overtreding spamverbod (PDF - 87.72 KB)