Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit medegebruik antennesystemen door Broadcast Newco B.V.

Op 23 mei 2008 heeft Broadcast Newco Two B.V., een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de doorgifte van radiosignalen van programma-aanbieders, een geschil aanhangig gemaakt over het medegebruik van antennesystemen van KPN Broadcast Services. Het geschil is aanhangig gemaakt nadat KPN Broadcast Services het verzoek tot medegebruik van zogenoemde single use antennesystemen heeft afgewezen. Broadcast Newco Two B.V. wenst duidelijkheid over het bestaan van de voor KPN Broadcast Services N.V. geldende verplichting tot het toestaan van medegebruik met het oog op de door de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking georganiseerde aanbesteding van de FM distributie in Nederland van de programma’s van de 13 regionale publieke radio-omroepen. Het college heeft vastgesteld dat geen sprake is van een redelijk verzoek als bedoeld in artikel 3.11, vierde lid, Tw en heeft daarom het verzoek van Broadcast Newco Two B.V afgewezen.

 

Documenten

Geschilbesluit medegebruik antennesystemen door Broadcast Newco B.V. (PDF - 49.32 KB)