Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA: Minder regels telefoniemarkt, kabelmarkt open

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, presenteert vandaag zijn nieuwe ontwerpbesluiten voor de markten voor vaste telefonie, breedbandinternet toegang en huurlijnen. Hierin onderbouwt OPTA welke maatregelen zij nodig vindt om de komende reguleringsperiode innovatie, investeringen en concurrentie te stimuleren in het belang van de consument. Mede dankzij de verplichtingen die OPTA tot nu toe op de telefoniemarkt aan KPN heeft opgelegd en doordat kabeltelefonie aan belang wint, kunnen KPN’s verplichtingen op de consumentenmarkt worden geschrapt. KPN is voortaan vrijgesteld van retailverplichtingen bijvoorbeeld omtrent minimum- en maximumtarieven voor consumenten en mag vrijer de concurrentiestrijd aangaan. Om tot deze vergaande versoepeling te kunnen komen, scherpt OPTA wel KPN’s verplichtingen ten aanzien van alternatieve telefoonaanbieders aan. Daarnaast legt OPTA de kabelaanbieders de verplichting tot wederverkoop van de kabelaansluiting op, omdat de toezichthouder anders onvoldoende concurrentie op de omroepmarkten voorziet. Zo kunnen consumenten straks kiezen van wie zij het analoge TV-pakket afnemen, net zoals zij nu al kunnen kiezen tussen verschillende telefoonaanbieders via het netwerk van KPN.

Profijt zakelijke gebruiker

OPTA ziet onvoldoende dynamiek in het zakelijk segment. Extra ingrijpen is nodig om ervoor te zorgen dat zakelijke eindgebruikers evenveel profijt hebben van concurrentie als de particuliere consument. OPTA heeft op de markten voor huurlijnen, breedband en telefonie KPN’s verplichtingen verzwaard om meer concurrentie in dit segment te bevorderen. Zo is KPN’s geldende verplichting om het telefoonabonnement door te verkopen aan andere telefoonaanbieders uitgebreid, zodat alternatieve partijen beter kunnen concurreren op het zakelijk segment.

Toegang tot de kabelnetwerken

Terwijl de dominantie van KPN op haar thuismarkt, telefonie, voor een deel doorbroken is, hebben de kabelmaatschappijen op de omroepmarkt nog steeds een hoog marktaandeel. Casema, @Home en Multikabel zijn samengevoegd tot kabelbedrijf Ziggo. Digitenne, IP TV en satelliet oefenen nog onvoldoende druk uit op de kabeltarieven en hebben niet voor meer keuze in het kabelpakket gezorgd. De tijdelijke tariefbevriezing door de kabelbedrijven is geen duurzame oplossing die leidt tot méér concurrentie. Daarom legt OPTA de kabelaanbieders, in aanvulling op de bestaande toegangsverplichting, een verplichting tot wederverkoop van de kabelaansluiting op, waarmee alternatieve aanbieders via het kabelnetwerk kunnen concurreren. Zij moeten dan wel zelf de rechten rond de uitzendingen regelen. Hiermee beoogt OPTA keuze voor de consument tussen aanbieders voor het afnemen van het analoge kabelpakket te realiseren.

Toegang tot KPN’s netwerk

Concurrenten hebben nu toegang tot KPN’s netwerk via de wijkcentrale. Mede dankzij deze toegang loopt Nederland voorop in breedbandinternet qua prijs en bandbreedte. Door KPN’s plannen om over te gaan op VDSL en glasvezel (ALL IP), een vooruitstrevende innovatie die OPTA toejuicht, verdwijnen deze wijkcentrales. KPN moet concurrenten een alternatieve toegang bieden. Dit moet dan óf hoger in het koperen netwerk via gereguleerde dienstentoegang óf op het nieuwe glasvezelnetwerk via de glazen verdeler. In de tarieven voor beide vormen van toegang zit een redelijk rendement op KPN’s investering. Hiermee worden efficiënte investeringen en innovatie in netwerken door zowel KPN als alternatieve partijen gestimuleerd.

Bestendige concurrentie

Dankzij convergentie kunnen over verschillende netwerken dezelfde diensten gaan. OPTA verwacht een steeds heviger concurrentiestrijd om de bundel. Consumenten kiezen dan één aanbieder voor een bundel met internet, telefonie en televisie. Om te voorkome