Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit marktanalyse Radiotransmissie

Bij het ontwerpbesluit heeft het college besloten om niet over te gaan tot ex ante regulering van de wholesalemarkten voor de levering van radiotransmissiediensten via de ether. De termijn waarbinnen belanghebbenden hun reactie op het ontwerp bij het college kunnen indienen, eindigt op 25 augustus 2008.
 

Documenten

Ontwerpbesluit marktanalyse Radiotransmissie (PDF - 693.88 KB)