Kruimelpad

Zienswijze van OPTA aan de NMa over zeggenschap Casema over Orange's breedbandactiviteiten over de kabel

Op 15 mei 2008 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat Casema voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de levering van de kabelbreedbandinternetdiensten die thans in samenwerking met Orange worden geleverd. De NMa heeft het college OPTA verzocht om hierover een zienswijze te geven. In deze zienswijze onderschrijft OPTA de conclusie van de NMa dat deze voorgenomen overname niet leidt tot het ontstaan of de versterking van een economische machtspositie.