Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

GTI Utiliteit Noord B.V.

Oplegging van een boete wegens overtreding van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb in samenhang met artikel 5:17 Awb. Geen medewerking werd verleend met betrekking tot het afstaan van gemaakte kopieën van digitaal opgeslagen gegevens. Gedragingen van de toezichthoudende ambtenaren van de NMa van na de vordering tot medewerking en de daaropvolgende weigering om aan die vordering te voldoen, doen, in de niet meewerkzaken, niet ter zake. Materiële verweren, die op dergelijke gedragingen zijn gebaseerd, kunnen derhalve niet afdoen aan de overtreding van artikel 5:20 Awb. De bevoegdheid van artikel 5:17 Awb is op een proportionele wijze uitgeoefend. De toezichthoudende ambtenaren van de NMa zijn binnen de grenzen van hun bevoegdheden van de toepasselijke nationale regelgeving gebleven. De term 'gegevens' in artikel 5: 17 Awb omvat gegevens die langs elektronische weg zijn vastgelegd. Daaronder kunnen ook kopieën van digitale gegevens (onder andere forensische kopieën/'forensic images') worden begrepen. Geen sprake van doorzoeking. Met betrekking tot het binnentreden geen rechterlijke machtiging nodig. Bedrijfsbezoek niet in strijd met artikel 8 EVRM. Geen verplichting om doel bedrijfsbezoek nader te specificeren/ in detail aan te geven.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 3376 (PDF - 160.46 KB)
 

Meer in deze zaak