Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Presentatie (concept) compliance handvest OPTA en KPN

Deze presentatie heeft OPTA tijdens een bijeenkomst met marktpartijen op 31 maart 2008 over het (concept) compliance handvest tussen OPTA en KPN gehouden. Hierin is het doel en de achtergrond van het handvest uitgelegd.

Kern: OPTA wil effectieve toezichthouder zijn en
effectiviteit toezicht verder vergroten:
1. Meer nadruk op preventief toezicht.
2. Verbreding toezichtinstrumentarium OPTA
3. Van gegevensgericht naar systeemgericht toezicht: mogelijke nalevingsproblemen worden meer bij de “bron” aangepakt.

Naast OPTA hebben ook KPMG en KPN een presentatie gegeven over compliance.

 

Documenten

Presentatie (concept) compliance handvest OPTA en KPN (PDF - 222.07 KB)