Kruimelpad

Compliance handvest KPN en OPTA (concept)

Op 31 maart heeft OPTA een informatiebijeenkomst gehouden voor marktpartijen over haar visie op toezicht en handhaving. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken:

* een accentverschuiving in toezicht & handhaving door OPTA
* de toepassing van het principe van high trust door OPTA
* het fenomeen Compliance Assistance en de rol en werking van compliance-programma's
* de aangepaste boetebeleidsregels
* het concept Compliance Handvest KPN en OPTA.

In de bijlage vindt u het concept Compliance Handvest KPN en OPTA zoals dat ook die middag is uitgereikt.