Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie voorgenomen standpunt naleving eindgebruikersverplichtingen Voice over IP ('VoIP') diensten

Het college van OPTA is voornemens het volgende standpunt in te nemen over eindgebruikersverplichtigingen rond VoIp-diensten. Kort samengevat is het standpunt van het college als volgt: als een dienst voldoet aan de definitie van openbare telefoondienst en/of openbare elektronische communicatiedienst van de Telecommunicatiewet, dan dient de aanbieder van die dienst in beginsel te voldoen aan alle verplichtingen die de wet daaraan verbindt. Het college zal zeer terughoudend zijn bij het verlenen van ontheffingen of het maken van uitzonderingen. Hiermee beschermt het college de consument conform de eisen die in de Telecommunicatiewet zijn gesteld. Aanbieders en andere belanghebbenden kunenn tot 15 april 2008 hun zienswijze op dit standpunt kenbaar maken.
 

Documenten

Consultatie voorgenomen standpunt naleving eindgebruikersverplichtingen Voice over IP ('VoIP') diensten (PDF - 143.05 KB)