Kruimelpad

Visie op toezicht en handhaving

In OPTA's aangepaste Visie op toezicht en handhaving komt de nadruk op preventie te liggen. Met deze nieuwe aanpak stimuleert OPTA regelnaleving door marktpartijen. In deze visie wordt een aantal thema’s die OPTA eind 2007 heeft aangesneden in haar Visie 2008, namelijk high trust en compliance, nader uitgewerkt.

Kern van deze visie is dat OPTA in haar handhavingsbeleid een sterker accent gaat leggen op het voorkomen van overtredingen van wet- en regelgeving (preventie). OPTA zal dit doen door marktpartijen te stimuleren zogenoemde compliance-programma’s te ontwikkelen en in hun organisatie te implementeren en uit te voeren.

 

Zie ook