Kruimelpad

OPTA handhavingsbeleid spam 2008

Het college van OPTA geeft met dit document invulling aan zijn handhavingsbeleid voor overtredingen van het spamverbod (artikel 11.7, eerste en derde lid, Telecommunicatiewet).

Deze beleidsregels zijn ingetrokken per 19 januari 2010 en vervangen door OPTA handhavingsbeleid spam 2010.

 

 

Zie ook