Kruimelpad

Nieuwsbericht

Nederlands telecomtoezicht scoort goed

30-11-2007

Nederland scoort tweede op de ranglijst van de ‘European Competitive Telecommunications Association’ (ECTA) – een organisatie waarin (nieuwe) toetreders op de markten voor elektronische communicatie zich verenigd hebben. Deze hoge notering bevestigt de inzet van het ministerie van Economische Zaken en OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, voor een effectieve implementatie en uitvoering van de Telecommunicatierichtlijnen, die erop gericht zijn concurrentie op de markten voor elektronische communicatie te bevorderen en de consument te beschermen. De ECTA voert jaarlijks onder EU-lidstaten een benchmark uit, waaraan dit maal 19 landen meededen. Vorig jaar eindigde Nederland nog als vierde. Nederland dankt haar hoge plaatsing met name aan de wijze van implementatie van wetgeving. Daarnaast wordt de transparantie van het toezicht geprezen. Dit is mede het resultaat van OPTA’s constante dialoog met de markt door middel van bijvoorbeeld consultaties. Daarnaast is de toezichthouder erin geslaagd goede condities te scheppen voor concurrentie op de breedbandmarkten, Nederland heeft dan ook de hoogste breedbandpenetratie ter wereld. Een ander punt waar OPTA goed op scoort, is haar procedure voor het beslechten van geschillen tussen marktpartijen. Ook de wijze waarop de toezichthouder met nieuwe technologische ontwikkelingen omgaat, zoals voIP (bellen via het internetprotocol) en de voorgenomen netwerkombouw van KPN naar een ‘next generation network’ (ALL IP), worden positief beoordeeld. Verbetering Het rapport van ECTA levert ook aanknopingspunten op voor verdere verbetering van het telecomtoezicht in Nederland. Een aspect waar OPTA zich verder kan verbeteren is de doorlooptijd van marktanalyses en van besluitvorming in geschillen. OPTA denkt dat op dit punt nog winst geboekt kan worden door daar waar passend partijen bijeen te halen en aan te sporen om zelf met oplossingen te komen, zoals ze nu ook in het ALL-IP dossier heeft gedaan. Deze marktgedragen oplossingen hebben als bijkomend voordeel dat gerechtelijke procedures kunnen worden voorkomen of bekort, waarmee de effectiviteit van het toezicht toeneemt. Het voornaamste verschil met koploper het Verenigd Koninkrijk is dat de bij Engelse toezichthouder, Ofcom, zowel het toezicht op elektronische communicatie, als het frequentietoezicht en het mediatoezicht zijn ondergebracht. Dit lijkt een effectieve aanpak gezien de verdergaande convergentie op de markten voor elektronische communicatie. Het onderzoek van ECTA vindt u op de website www.ectaportal.com.