Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Artikelgewijs commentaar op ontwerp Postbesluit van EZ (2007)

19-10-2007

In het kader van de wijziging van de Postwet waarmee de postmarkt volledig geliberaliseerd wordt, heeft het ministerie van EZ een ontwerp Postbesluit opgesteld. In dit ontwerp Postbesluit staan onder meer regels over de kwaliteit van de universele postdienst en de vergoeding van de toezichtskosten van het college. EZ heeft OPTA gevraagd dit ontwerpbesluit op uitvoerbaarheid te toetsen. Dit document bevat het artikelsgewijze commentaar van de uitvoeringstoets door OPTA.