Kruimelpad

OPTA en KLPD samen in strijd tegen cybercrime

Op 18 september ondertekenden Remmert Heuff (plv. hoofd Dienst Nationale Recherche) en Chris Fonteijn (voorzitter OPTA) een protocol dat het uitwisselen van kennis en informatie mogelijk maakt om de computercriminaliteit efficiƫnter te bestrijden. Met netwerken van gekaapte computers, zogeheten botnets, persen zware criminelen mensen af en kunnen persoonsgegevens van computers worden gestolen. Het verspreiden van spam en illegale reclamesoftware gebeurt veelal ook via deze netwerken. Hier komen de twee werelden waarop het Korps landelijke politiediensten (i.c. het team High Tech Crime van de Dienst Nationale Recherche) en de telecomwaakhond OPTA toezicht houden, elkaar tegen. Reden voor beide organisaties om de handen ineen te slaan in de strijd tegen cybercrime.

OPTA en het KLPD (Dienst Nationale Recherche) zijn beide bevoegd om computercriminaliteit aan te pakken. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek. OPTA vanuit de Telecommunicatiewet om de consument, die gebruik maakt van elektronische communicatiediensten, te beschermen. Het KLPD op grond van het wetboek van Strafrecht voor de opsporing en de vervolging van zware en georganiseerde misdaad. Beide instanties mogen niet zonder meer informatie uitwisselen over hun lopende onderzoeken. Met het protocol wordt dit wel mogelijk gemaakt. Daarmee kan uitgewisselde informatie ook als juridisch bewijs worden gebruikt in concrete onderzoeken.

Door de samenwerking wordt de bestrijding van cybercrime efficienter. Dit is steeds harder nodig door de groeiende bedreiging van de internetveiligheid door malware en het economisch belang van een goed functionerend internet.

Inhoud protocol

In het protocol zijn afspraken gemaakt over de cordinatie, de samenwerking en het uitwisselen van informatie in onderzoeken. Ook willen KLPD en OPTA kennis en expertise ontwikkelen en delen.

In het protocol zijn verder afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder informatie mag worden uitgewisseld, hoe te handelen bij samenlopende bevoegdheden en over geheimhouding en beveiliging van informatie.