Kruimelpad

Regulatory Policy Note 5: The bundle, the market?

Dit paper behandelt de vraag in welke situaties gebundelde producten al dan niet tot dezelfde relevante markt behoren. Ook wordt ingegaan op de vraag in hoeverre convergentie nu al noopt tot het afbakenen van een gebundelde markt.