Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De werking van indirecte prijsdruk bij marktanalyse

In opdracht van het college van OPTA heeft Decisio de mogelijkheden en beperkingen verkend van de werking van indirecte prijsdruk bij het afbakenen van de markt voor wholesale breedband toegang. In het onderstaande Engelstalige rapport staan de resultaten beschreven. Het onderzoek bevestigt dat indirecte prijsdruk een belangrijke rol speelt bij marktanalyse.
 

Documenten

De werking van indirecte prijsdruk bij marktanalyse (PDF - 359.6 KB)