Kruimelpad

Zienswijze van OPTA aan de NMA over de aanvraag van KPN voor een vergunning voor de overname van Tiscali

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op 22 december 2006 besloten dat voor de overname van Tiscali door KPN een vergunning vereist is. De NMa heeft het college OPTA verzocht om hierover een zienswijze te geven. In deze zienswijze onderschrijft OPTA de conclusie van de NMa dat de voorgenomen overname van Tiscali door KPN niet leidt tot het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. KPN heeft aangekondigd het bestaande netwerk te vervangen door een Next Generation Network onder de naam All-IP. OPTA is naar aanleiding van deze aankondiging gestart met nieuwe marktanalyses. De NMa heeft onderzocht of de mogelijk negatieve effecten van het All-IP plan worden versterkt door deze overname. Dit blijkt niet het geval te zijn. Deze conclusie onderschrijft OPTA in zijn zienswijze.