Kruimelpad

De Nederlandse postmarkt in 2005-2006

OPTA heeft RBB Economics gevraagd een monitoringskader voor de postmarkt te ontwikkelen en vervolgens een marktonderzoek uit te voeren op basis van het ontwikkelde kader. Het marktonderzoek omvat de postmarkt in brede zin (inclusief ongeadresseerde post en expresdiensten) over de jaren 2005 en 2006. Dit rapport is als input gebruikt voor OPTA's Jaarverslag en Marktmonitor 2006.