Kruimelpad

Postconcessierapportage TNT 2005

Jaarlijks rapporteert TNT, als uitvoerder van de postconcessie, over de uitvoering van de aan haar wettelijke opgedragen taken met betrekking tot het postvervoer. Deze wettelijke rapportage van TNT omvat ondermeer de financile resultaten van het opgedragen postvervoer, de omvang van het postvolume en de aantallen postvestigingen.