Kruimelpad

Verkenning omroepmarkt in Nederland

TNO/IViR heeft de omroepmarkt verkend en mogelijke maatregelen onderzocht die OPTA kan nemen om de concurrentie op die markt te bevorderen. Verschillende instanties houden toezicht op de oproepmarkt. Denk aan het Commissariaat voor de Media of het ministerie van OC&W. Voor OPTA is het daarom van belang te kijken hoe zij haar toezicht op deze markt zo effectief mogelijk kan inrichten. Hierbij wil OPTA de samenwerking met de hiervoor genoemde instanties optimaal benutten om voor concurrentie en vertrouwen in de omroepmarkt te zorgen. Het onderzoek van TNO/IViR zal als input gebruikt worden voor de marktanalyse omroep.