Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkope Taxatie vs LMV

Dhr. Klijnsoon heeft een klacht ingediend die betrekking heeft op het hanteren van retourprovisies door taxateurs, de Erecode van de Landelijke Makelaars Vereniging en (dreigen met) opzegging van het lidmaatschap van dhr. Klijnsoon door de LMV. De d-g NMa oordeelt in dit besluit op bezwaar dat er geen aanwijzingen zijn dat LMV met betrekking tot het hanteren van retourprovisies in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet handelt. Er zijn geen aanwijzingen dat LMV op enige wijze het hanteren van retourprovisies zou coordineren. Verder kunnen in de regels van de Erecode van de LMV geen aanwijzingen worden gevonden dat leden op grond van (ongewenst) concurrentiegedrag kunnen worden uitgesloten van het lidmaatschap van de LMV. Het is niet aannemelijk dat de Erecode in strijd is met de Mededingingswet. Ten aanzien van het voornemen tot opzegging van het lidmaatschap merkt de d-g NMa op dat gezien het geringe marktaandeel van LMV niet aannemelijk is dat zij een economische machtspositie heeft. Gelet hierop is het niet aannemelijk dat LMV in strijd met artikel 24 van de Mededingingswet zou hebben gehandeld. De d-g NMa ziet af van een nader onderzoek aangezien op voorhand niet aannemelijk is dat sprake is van een overtreding van de Mededingingswet. Het bezwaar is ongegrond.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 3187 (PDF - 104.54 KB)