Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit klacht Regenboog Apotheek Bavel tegen Apothekersvereniging Breda/ Dienstapotheek Breda

NMa oordeelt afspraken over openingstijden tussen Bredase apotheken in strijd met Mededingingswet

Naar aanleiding van een klacht heeft de NMa een onderzoek ingesteld naar afspraken over openingstijden tussen Bredase apotheken. Deze afspraken werden gemaakt in het kader van een waarneemregeling voor de avond-, nacht-, en weekenddiensten. Volgens de NMa beperken dergelijke afspraken de concurrentie.

Het merendeel van de apotheken in de regio Breda had onderling afgesproken de eigen apotheek te sluiten gedurende vastgestelde waarneemtijden, waaronder de zaterdag. Klager exploiteert de Regenboogapotheek te Bavel en is op zaterdag geopend. Toen hij aangaf te willen deelnemen aan de waarneemregeling werd hem in eerste instantie deelname geweigerd en werd hij later slechts toegelaten tegen betaling van een 25% hogere bijdrage dan de andere deelnemers betalen. Dit alles vanwege zijn zaterdagopenstelling. Op aandringen van de NMa hebben de apotheken de waarneemregeling inmiddels aangepast door het schrappen van de afspraak om tijdens de waarneemtijden gesloten te zijn.

Volgens de Richtsnoeren voor de zorgsector van de NMa handelen zorgaanbieders niet in strijd met de Mededingingswet wanneer ze gezamenlijk de waarneming organiseren. Deze samenwerking mag echter niet verder gaan dan strikt noodzakelijk. Het ligt voor de hand dat in het kader van een waarneemregeling afspraken gemaakt worden over waarneemtijden. Het gaat echter te ver indien apotheken onderling afspreken dezelfde openingstijden te hanteren en daarmee deelnemers aan een waarneemregeling in hun vrijheid beperken om zelf te kiezen welke openingstijden zij hanteren. Een apotheker die organisatorisch en financieel in staat is ruimere openingstijden te hanteren dan zijn concurrenten mag niet gedwongen worden om hiervan af te zien, ook niet in het kader van een waarneemregeling. Dit beperkt niet alleen de concurrentie tussen apotheken maar tevens de keuzevrijheid van consumenten omdat zij niet kunnen profiteren van ruimere openingstijden.

 

Bijlagen

Besluit klacht Regenboog Apotheek Bavel tegen Apothekersvereniging Breda/ Dienstapotheek Breda (PDF - 99.36 KB)