Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Intrekking deel besluit ontheffing kartelverbod bergingsregeling gestrande personenauto's

De NMa trekt een verleende ontheffing voor het kartelverbod uit 1999 gedeeltelijk in. De ontheffing gold voor de bergingsregeling voor gestrande personenauto's. De afspraak tussen de alarmcentrales heet de bergingsregeling Incident Management.

Op 18 maart 2003 is het besluit getekend in zaak 3124; Rapportage Takel en Berging. Met dit besluit wordt de bij besluit van 30 maart 1999 in zaak 269, Takel en Berging, verleende ontheffing op grond van artikel 23, lid 2 aanhef en sub c, Mw gedeeltelijk ingetrokken.

Deze ontheffing was op 30 maart 1999 verleend voor de samenwerking van acht alarmeringsdiensten in de door hen opgerichte Stichting Incident Management Nederland (SIMN) terzake van de Bergingsregeling Incident Management (BIM) voor zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet. De BIM ziet op eerste/spoedeisende berging. Cruciaal voor de BIM, ook op het onderliggende wegennet, is dat er door bergingsbedrijven onmiddellijk wordt uitgereden na melding van een ongeval, dat wil zeggen dat er vooraf geen poolshoogte wordt genomen (door de politie) dan wel een kentekencheck (door de politie of het centraal meldpunt) plaatsheeft en dat er een financiële regeling wordt getroffen voor ‘vergeefse’ en ‘onverzekerde’ ritten. Dit alles was van wezenlijk belang voor de verlening van de ontheffing en de NMa had de ontheffing op deze, door de toenmalige verzoeksters verstrekte, gegevens gebaseerd.

Toen bleek dat op het onderliggende wegennet niet in alle gevallen onmiddellijk na een melding van een ongeval werd uitgereden heeft de d-g NMa bij besluit van 7 december 1999, kenmerk 269/105 bepaald dat betrokken partijen de d-g NMa vóór 1 augustus 2002 dienden te rapporteren over de vorderingen inzake de invoering van de BIM op het onderliggende wegennet. Uit deze rapportage is gebleken dat er nog steeds geen BIM was op het overgrote deel van het onderliggende wegennet. Dienaangaande is niet voldaan aan de ontheffingsvoorwaarden. Dit betekent dat als de juiste gegevens bekend zouden zijn geweest de ontheffing in 1999 zou zijn beperkt tot het hoofdwegennet. Dit heeft de d-g NMa genoopt tot gedeeltelijke intrekking van de in 1999 verleende ontheffing, namelijk voor het onderliggende weggennet met uitzondering van vijf wegen waarop de BIM is ingevoerd en van de op een bijgevoegde lijst genoemde wegen vanaf het moment dat aan de voorwaarde van invoering van de BIM is voldaan. Het besluit treedt in werking per 1 juli 2003

 

 

Bijlagen

Besluit inzaken mededingingsafspraken (incl. besluiten en Klachten) in zaak 3124 (PDF - 203.26 KB)