Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kingma

 

Op 10 augustus 2002 heeft Kingma een klacht ingediend over vermeend misbruik van een economische machtspositie van zorgverzekeraar CZ Tilburg. De klacht van Kingma luidt dat CZ Tilburg niet met hem wil onderhandelen over een zorgovereenkomst met seniorenvoorwaarden.
Op grond van prioritering heeft de NMa de klacht afgewezen, onder meer vanwege de geringe aannemelijkheid dat sprake is van een overtreding van de Mededingingswet. In het besluit op bezwaar is de prioritering gehandhaafd. Daarbij overweegt zij dat tegen de achtergrond van de beleidsvrijheid die de d-g NMa heeft, gewicht dient te worden toegekend aan de noodzaak prioriteiten te stellen. Belangrijke prioriteringsfactoren zijn economische importantie, het belang voor de consument, de kansrijkheid van de vaststelling van de overtreding, de doelmatigheid van het optreden en de ernst van de vermoedelijke overtreding. Gelet op het voorgaande is in dit individuele geval met een geringe economische importantie nader onderzoek niet gerechtvaardigd.

 

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 3119 (PDF - 111.7 KB)