Kruimelpad

All-IP: Rapport NERA

In het Issue paper All-IP van 22 mei 2006 heeft het college van OPTA in het kader van alternatieve reguleringsmodellen voor de transitie naar Next Generation Networks het concept van functionele scheiding, dat in het Verenigd Koninkrijk een centrale rol speelt in het reguleringscontract tussen de toezichthouder Ofcom en BT, besproken. In vervolg op de op het Issue paper ontvangen reacties heeft het college in het Position paper All-IP van 3 oktober 2006 aangegeven een onderzoek naar dit onderwerp te zullen starten. Dit document betreft het rapport van dit door NERA uitgevoerde onderzoek.