Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Redelijke termijn migratie van MDF toegang naar subloop ontbundeling

Op 3 oktober heeft OPTA het Position Paper ALL-IP gepubliceerd. Daarin is onder andere aangegeven dat een onderzoek zou worden verricht naar de activiteiten die in het kader van een migratie naar SLU moeten worden uitgevoerd en de tijdlijnen die aan die activiteitenverbonden zijn. In opdracht van OPTA heeft TNO de activiteiten en de benodigde termijnen voor de bouw van een nieuw netwerk en de migratie van de klanten voor telco's onderzocht. Dit onderzoek heeft te maken met de voorwaarden waaraan KPN moet voldoen alvorens zij mag overgaan tot daadwerkelijke uitfasering van MDF-access.
 

Documenten

Redelijke termijn migratie van MDF toegang naar subloop ontbundeling (PDF - 331.07 KB)