Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA: 75.000 euro boete voor spammer

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft een boete van 75.000 euro opgelegd aan een Nederlandse spammer. Deze privépersoon verstuurde ongevraagde elektronische berichten aan consumenten ter promotie van erectiepillen, pornosites, seksartikelen en dergelijke. Tot nu toe is dit de hoogste boete die OPTA wegens overtreding van het spamverbod heeft opgelegd.

OPTA heeft bij de vaststelling van de hoogte van de boete een aantal factoren meegewogen. Ten eerste het aantal spamberichten: deze persoon heeft minimaal 9 miljard spammails verstuurd. Daarnaast is met deze spam minimaal 52.000 dollar (ruim 40.000 euro) verdiend. Een andere verzwarende factor is het feit dat deze persoon gebruik heeft gemaakt van honderden zogeheten proxies: dit zijn computers van argeloze eindgebruikers, die als tussenstation worden gebruikt bij spamverzendingen. Hiermee wist de spammer zijn werkelijke identiteit te verhullen.

Tijdens het onderzoek heeft OPTA onder meer gebruik gemaakt van informatie van Microsoft. Het is een goed teken dat bedrijven als Microsoft verantwoordelijkheid nemen op het gebied van internetveiligheid, aldus OPTA-voorzitter Chris Fonteijn. Voor een effectieve bestrijding van spam is het belangrijk dat overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan.

Het verzenden van ongevraagde (reclame)e-mail aan privpersonen is sinds 19 mei 2004 verboden. De spammer maakte gebruik van lijsten met e-mailadressen van onbekende herkomst, deze lijsten bevatte ook e-mailadressen van privpersonen. Ook zijn zogeheten dictionary attacks ingezet: e-mailadressen die gegenereerd zijn op basis van willekeurige letter- en cijfercombinaties. Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (het spamverbod) schrijft voor dat een verzender toestemming moet hebben van de ontvanger, voordat zij reclame per e-mail verstuurt. Ook moet uit de e-mail duidelijk blijken wat de identiteit van de verzender is en waar de ontvanger zich kan afmelden voor toekomstige e-mails.

OPTA heeft sinds de inwerkingtreding van het spamverbod een speciale website in gebruik genomen www.spamklacht.nl met informatie over het spamverbod en mogelijkheid klachten over spam in te dienen. Deze klachten vormen een belangrijke bron voor onderzoek voor OPTA. Via deze site zijn tot op heden ruim 20.000 klachten binnengekomen.