Kruimelpad

Boete KPN voor ongeoorloofde kortingen SNT

OPTA legt KPN Telecom als de rechtsopvolger van SNT Connect B.V. een boete op van € 360.000 voor de door SNT Connect B.V. begane overtredingen van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (oud) ten aanzien van het verstrekken van 29 ongeoorloofde individuele kortingen aan grootzakelijke klanten voor 0800/090x-dienstverlening in de periode 2003-2005.

De beboete overtredingen zijn reeds geconstateerd in het kader van het in 2004 en 2005 uitgevoerde kortingenonderzoek bij KPN. Vanwege de grote omvang van dat onderzoek is toen besloten de overtredingen begaan door SNT separaat van het bedoelde kortingenonderzoek te onderzoeken. De hoogte van de boete stoelt mede op het feit dat de geconstateerde gedragingen zijn uiteindelijk gekwalificeerd als minder ernstige overtredingen onder de oude Telecommunicatiewet, dat KPN aan de boeteoplegging heeft meegewerkt en dat KPN heeft aangegeven de boete te accepteren en afziet van het instellen van rechtsmiddelen.