Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA presenteert Visie en Jaarplan 2007: "de toekomst vraagt om een assertieve, deskundige toezichthouder"

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, publiceert vandaag haar Visie op de markt 2007. Twee tegengestelde krachten bepalen momenteel de concurrentie op de markten voor elektronische communicatie. Enerzijds vervagen de grenzen tussen traditionele netwerken door convergentie. Bellen over de kabel of tv kijken via de telefoonlijn wordt steeds normaler. Hierdoor wordt de concurrentie heviger. Anderzijds kunnen fusies en overnames de concurrentie afremmen. Beide krachten hebben verregaande gevolgen voor de concurrentie-ontwikkeling in de telecommarkt en leveren belangrijke vraagstukken op voor het toezicht door OPTA in de komende jaren.

Visie op de markt: convergentie en consolidatie

In de Visie heeft OPTA twee uitersten uitgewerkt. Als convergentie doorzet ontstaat een horizontale marktstructuur met veel spelers die veel verschillende diensten al dan niet gebundeld aanbieden. Machtsposities zijn dan minder waarschijnlijk. Dat opent de weg voor minder regulering op eindgebruikersniveau, tenzij bundeling leidt tot nieuwe concurrentieproblemen. Als consumenten overstapproblemen ervaren blijft toezicht nodig.

Als consolidatie doorzet blijft een beperkt aantal spelers over. OPTA zal in dat geval alert moeten blijven op machtsposities en bescherming van de positie van de consument. Duurzame concurrentie tussen verschillende infrastructuren leidt tot minder regulering.

Begroting

“Beide scenario’s vragen om een assertieve, deskundige toezichthouder”, aldus collegevoorzitter Chris Fonteijn. “Dat betekent weten wat er speelt, streng zijn als het moet, loslaten als het kan. OPTA kijkt kritisch naar de ontwikkelingen in de markt én naar zichzelf. Door onze constante focus op efficiëntie kunnen wij meer taken met minder middelen uitvoeren. Ik ben er dan ook trots op dat wij de begroting voor 2007 met bijna een half miljoen euro omlaag hebben weten te krijgen in vergelijking met 2006. Dit terwijl OPTA intensiever werkt aan consumentenbescherming en de liberalisering van de postmarkt.”

Jaarplan

De Visie is afgesloten met het Jaarplan 2007, waarin OPTA’s plannen zijn gekoppeld aan de begroting. De belangrijkste activiteiten voor het komende jaar staan hieronder opgesomd.

  • OPTA zal KPN’s transitie naar ALL IP nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van concurrentie op de breedbandmarkten doorgaat. Mede dankzij deze concurrentie geniet de Nederlandse burger van één van de laagste prijzen voor een internetabonnement in Europa. Bovendien heeft Nederland per inwoner het één na hoogste aantal breedband-aansluitingen ter wereld.
  • Het beschermen van eindgebruikersbelangen staat onveranderd hoog op de OPTA agenda. Overstapdrempels, misbruik van betaalnummers en spam doen het vertrouwen van de consument in de elektronische communicatiemarkt geen goed. Dit laatste punt, internetveiligheid, is een internationaal probleem dat OPTA samen met de andere toezichthouders moet bestrijden. OPTA neemt hier een voortrekkersrol in en deelt haar expertise als spambestrijder met internationale instanties, bijvoorbeeld door het geven van workshops.
  • Mede door de herziening van het Europese regelgevend kader gaat OPTA nieuwe marktanalyses uitvoeren. Momenteel is OPTA diverse analyses van de markten voor breedband, omroep en mobiele telefonie gestart. Naast het reguliere toezicht op de telecommunicatiemarkt, richt OPTA zich in 2007 meer op de postmarkt in voorbereiding op de liberalisering in 2008.