Kruimelpad

Klachten over telemarketing

Bij een telemarketinggesprek moet de consument actief de mogelijkheid worden geboden om bezwaar te maken tegen de ontvangst van dergelijke telefoontjes. Bedrijven en organisaties die gebruikmaken van telemarketing dienen een zogenoemde 'opt-out' van de consument te verwerken en te respecteren. OPTA ziet toe op de naleving van deze regels.

OPTA heeft via de website consuwijzer.nl  in oktober tientallen klachten ontvangen over de niet-naleving van de regels omtrent telemarketing. OPTA vraagt aandacht van bedrijven en organisaties om adequate maatregelen te treffen om de regels na te leven.