Kruimelpad

Ontwerpbesluit tariefregulering wholesale line rental

Onderstaand treft u het ontwerpbesluit inzake de tariefregulering van WLR aan. Dit ontwerpbesluit is ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen en genotificeerd bij de Europese Commissie. In het besluit stelt het college de tarieven vast die KPN dient te hanteren voor de levering Wholesale Line Rental (wederverkoop van het abonnement).