Kruimelpad

Besluit inzake handhavingsverzoek wilsverklaring nummerportabiliteit

Versatel en enkele andere marktpartijen hebben bij OPTA geklaagd over de eis van KPN om een schriftelijke wilsverklaring van de abonnee bij overstap naar een andere aanbieder.

Het college van OPTA wijst het handhavingsverzoek af en geeft een oordeel over de uitleg van artikel 4.10 van de Telecommunicatiewet.