Kruimelpad

Last onder dwangsom Megaprovider voor overtreding spamverbod

Aan Megaprovider B.V., Megaprovider Nederland B.V., alsmede aan diens directeur is een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van (onderdelen van) artikel 11.7 Tw. (spamverbod)