Kruimelpad

Besluit Wob-verzoek kortingenonderzoek (OPTA/IPB/2006/200167)

Besluit van het college van de OPTA op de bezwaren van KPN van 3 februari 2006, waarbij het college positief heeft beslist op een door een aantal telecomaanbieders ingediend verzoek. het betreft toezending van een afschrift van de ongeschoonde versie van het boeterapport van 18 november 2005. Bij dit besluit is beslist dat het rapport, met uitzondering van een aantal passages, zal worden verstrekt.